Aylık arşivler: Şubat 2017

Boşanmada Tazminat Alınabilir Mi ?

Boşanmanın ekonomik sonuçlarından birisi de tazminat hakkı olup 4721 sayılı Medeni Kanun, bu hakkı bireylere tanımaktadır. Burada boşanmada tazminat nasıl alınır diye merak eden kişiler açısından, açılaak olan davada, talep edilecek olan tazminatın türüne göre, farklı koşulların da yerine getirilmiş olması gerekir. Boşanmada tazminat ancak bu şekilde karşılanabilir. Örneğin, evlilik içerisinde boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha fazla kusura sahip bireyler, eşini uğrattıkları maddi zarar nedeniyle eşine boşanmada tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Ya da yine boşanmayı getiren olaylarda eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuş kişi, eşinin yaşadığı manevi zararı tazminat ödeyerek telafi etmek durumundadır. Bu yazımızda boşanmanın en çok merak edilen konularından birisi olan tazminat hususuna değinmekle birlikte boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat şartlarına açıklık getireceğiz.

Boşanmada Tazminat Alınabilir Mi?
Boşanmalarda tazminat alınması mümkündür. Açılacak dava içerisinde talep edilecek olan tazminatın türüne göre farklı tazminat şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu noktada maddi tazminat veya manevi tazminat talep edilebileceği gibi her iki tazminat türü de boşanma davalarında talep edilebilir. Boşanmada tazminat talep edecek kişilerin bu istekleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanun çerçevesinde belirli şartlar dahilinde yerine gelebilmektedir. Şimdi boşanmada maddi tazminat ve boşanmada manevi tazminat ile ilgili ayrıntılı bilgi verelim.

Boşanma Davası Ücretleri

Boşanma davası ücretleri, mahkeme harcı, mahkeme dosyası gider avansı ve boşanma avukatı avukatlık ücretleri olarak üç kısımda başlıklandırılabilir.Hukuk Muhakemesi Kanunu gereğince mahkemeye ödenmesi gereken harçları tanık, bilirkişi, müzekkere, keşif vs. gibi masraf ve giderlerin dava açılırken peşin olarak mahkeme veznesine yatırılması zorunludur. 2015 yılı itibariyle ortalama olarak boşanma davasının harç ve masrafları bilirkişi ve keşif olmasına göre değişkenlik arz etmesi sebebiyle yaklaşık ortalama 700,00 Türk Lirası tutarında olmaktadır.

Boşanma Avukatı tutmak zorunlu mudur?

Hayır, bir kişi dava açmak için avukat tutmak zorunda değildir. Kendisi de davayı açıp takibini yapabilir ve sonuçlandırabilir. Ancak boşanma davası açarken dikkat edilmesi gereken hususlar, ayrıntılar diğer tüm davalar gibi önem arz ettiği için, hak kaybı yaşanmaması, maddi-manevi tazminat, katılma alacağı, nafaka gibi ekonomik menfaatlerin en iyi şekilde korunması adına boşanma avukatı tutmak dava açacak kişinin yararına olacaktır.

Kısa Sürede Nasıl Boşanılır

Evliliği bitirebilmek adına açılacak boşanma davaları oldukça sıkıntılı bir süreci de beraberinde getirmektedir. Bu süreçte tarafların merak ettikleri konulardan birisi de en kısa sürede nasıl boşanılır hususu olmaktadır. En kısa sürede nasıl boşanılır diye merak eden kişiler açısından bu yazımızda, anlaşmalı boşanma süreci ve tek celsede boşanmak için yapılması gerekenler üzerinde duracağız.

En Kısa Sürede Nasıl Boşanılır?
Boşanma için açılabilecek iki farklı dava türü bulunur. Bunlardan ilki, çekişmeli boşanma olup çekişmeli boşanma davaları, öne sürülecek hukuki sebebin ispatını gerektirdiğinden bir takım inceleme ve araştırma sürecini de beraberinde getirir. Bu yüzden çekişmeli boşanmalar gerek süre gerekse de hukuki prosedürler açısından daha zordur. Diğer yandan en kısa sürede boşanmak isteyen kişilerin açmaları gereken boşanma davası türü anlaşmalı boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların tek celsede boşanma yapabilmelerine imkan sağlayan boşanma davası türü olup 4721 Sayılı Medeni Kanun’da belirtilen belirli şartların yerine getirilmesi durumunda gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu şartlar, eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları, boşanma konularının tümünde eşlerin uzlaşmış olmaları ve bu uzlaşmayı hazırlanacak “boşanma protokolü” içerisinde beyan etmeleri ve açılacak anlaşmalı boşanma davası duruşmalarına katılmaları şeklinde sıralanmaktadır.

Tek Celsede Boşanma
Anlaşmalı boşanma ile “en kısa sürede nasıl boşanılır” diye merak eden kişiler, doğru bir dava süreci yürüterek tek celsede boşanabilmektedirler. Tek celsede boşanma, anlaşmalı boşanmanın prosedürlerinin etkili bir şekilde uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada gerek davanın açılması gerekse de davanın yürütülmesi esnasında hukuki bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Tek celsede boşanmak isteyen kişilerin bu anlamda uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile dava sürecini yürütmeleri onların ortalama 1 ay ile 3 ay arasında değişen bir sürede evliliklerini yasal olarak sonlandırmalarını sağlarken, diğer yandan boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında yaşayabilecekleri hak kayıplarının da önüne geçecektir.